Informace o nás

 V minulosti hrávali ochotnické divadlo různé spolky, např. Orel nebo

Sokol, později ochotnické divadlo zaštiťoval Sdružený závodní klub Šardičan.
Významnou osobností v této oblasti byl p. učitel František Blažek.

 V posledních 20 letech nebyl divadelní kus žádný nastudován, mimo vystoupení
ochotníků v rámci kulturních pořadů různých spolků.

 V roce 2008 se iniciativy ujala skupina

místních mladých ochotníků pod záštitou Jednoty Orel Šardice a nastudovala
divadelní představení - muzikál o dvou dílech,  Nejkrásnější válka. Premiéra se
uskutečnila 8.6.2008 a přilákala do Obecní haly U Orla téměř 400 diváků
nejenom ze Šardic ale i z okolí. Režisérské funkce se ujal Josef Šnajdr, hudební
a pěveckou složku si vzali na starost mistr Marek Horáček a Pavel Brázda.
O 2 roky později byla v několika reprízách úspěšné sehrána hudební komedie
Jaroslava Žáka - Študáci a kantoři. Poténásledovala tentokrát klasika Ladislava
Stroupežnického - Naši furianti jejíž premiéra 29.4.2012 opět naplnila místní
obecní halu do posledního místa.

 V současné době se po krátké odmlce začíná studovat další divadelní

představení, jehož název a termín uskutečnění premiéry bude velkým překvapením ;)   

Rok 2016 byl pro spolek velmi úspěšný. Po podařeném předstvení Na tý louce zelený, jsme divákům připravili i krásné MDŽ - tedy zábavnou estrádu jak se patří.

I v roce 2017 plánujeme řadu představení a divadelních kousků.