Reprízy

Pro mnohé ohlasy jsme v neděli 14. listopadu zreprízovali námi nastudované "Študáky a kantory" na domácí scéně v Šardicích. Následující neděli - 21. listopadu jsme se stejným kusem vyrazili do obce Louka  na pozvání tamních ochotníků. Doufáme, že jsme tamní diváky potěšili alespoň tak, jako naše. Zároveň jsme rádi a tímto i děkujeme, že se nám v Louce dostalo milého přivítání.