Pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků

V sobotu 25. června odehrály děti pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Děkujeme touto cestou všem, kdo se na jejich představení přišli podívat a také všem, kdo se nějakým způsobem na přípravě tohoto představení podíleli. Zmínit musíme Janu Kolaříkovou, která to celé vymyslela, Jirku Foltýna, který děti režíroval a trpělivě připravoval, Martinu Břinkovou, která trpaslíkům ušila stejnokroje, Jožku Šnajdra a Tomáše Blatu, kteří nachystali scénu, Pavla Studýnku, který se staral o světla a zvuk, obec Šardice, která umožnila toto představení v obecní hale sehrát, rodiče dětí, které také všelijak pomáhaly a další a další. A samozřejmě je potřeba poděkovat dětem, které se svého úkolu zhostily bravurně a znamenitě.
Tak tedy DÍKY !